събота, 1 септември 2012 г.

Инструменти за учене - част 10 - Упражнение за доверие

Множество авторитети в областта на лидерските  умения, комуникациите, мениджмънта и пр. отстояват твърдението, че ефективното лидерство се базира на приятелството и доверието. Върху скалата по-долу отбележете на три точки върху нея степента на:
1.   Доколко се доверявата на Вашите сътрудници /С/.
2.   Доколко се доверявате на шефа си /Ш/.
3.   Доколко Вашите сътрудници Ви имат доверие /С-А/.
/Следва примерната скала - символи: шеф - Ш, сътрудници - С, сътрудници и Вие – С-А/
            А това е скалата, която Вие трябва да попълните:
 
ниско  1        2         3         4           5          6           7          8            9           10  високо
 
            След като сте попълнили скалата, ще сформирате малка група заедно с още двама участници, с които да обсъдите резултатите. Ние ще завършим това упражнение с обобщаваща дискусия на тема: важността на доверието като фактор за формиране на успешно лидерство.
            Тази скала може да бъде използвна за оценка на отделната личност или на нечий шеф.
            Такива рейтингови процедури могат да бъдат използвани за оценка на асертивно поведение, интимност, умения за набиране на сътрудници, нечия креативност и пр.
Друг  начин за използване на цялата оценъчна скала е за специални цели или на неформална основа - когато обстановката е напрегната и Вие трябва да окажете помощ на отделен човек или  на  цялата група, т.е. да помислите над проблема, концепциите, чувствата или над определено решение чрез прилагане на измервателния принцип /оценъчната скала/.
Като пример за това може да послужи следният диалог, воден между участник и обучител:
У: Не съм сигурен дали ще успея да се справя в тази работна ситуация.       
О: Не си сигурен?
У: Не, не напълно.
О: Нека да видим дали можеш да бъдеш по конкретен в своите чувства /можеш ли да ги изразяваш точно/. Ето десетстепенна скала. Можеш ли да изразиш на нея това, което чувстваш?
Ето още един пример:
У: Аз не мога да разчитам на моите подчинени.
О: Не представляват ли зависима група?
У: Бих казал не.
О: Нека да видим дали можеш да бъдеш по-конкретен в изказванията си. Ето скала, градуирана от 1 до 100. Ако трябва да изразиш тяхната зависимост, каква степен би дал?
У: Около 20.
О: Това е твърде ниско.
У: Точно така.
О: А сега, как би оценил тяхната способност да поемат рискове, креативност, съзнателност?
По време на обучение за подобряване на човешките взаимоотношения, водещият може да започне  следната дискусия:
О: Малцинствата винаги /често/ приписват липсата на заинтересованост на мнозинството и неговата среда. Ваня, къде виждаш себе си в този процес?
В: Бих казала около 85.
О: Ема, съгласна ли си със самооценката на Ваня?
Е: Категорично не. Смятам, че тя е някъде около 30.
Обучителят може да представи скала, отразяваща противопоставящ се конфликт - нежеланието да се срещнат различията “лице в лице” и да се работи с тях прямо, откровено и конструктивно. В този случай обучителят трябва да помоли и двете страни да се самооценят и да нанесе резултатите на скалата на таблото.


Няма коментари:

Публикуване на коментар