четвъртък, 20 септември 2012 г.

Инструменти за учене - част 11 - План за действие

ЦЕЛ
Планът за действие е начин, чрез който придобитите знания и умения да се планират и прилагат в действителния свят. Те формират една важна част от процеса за трансформиране индивидуалната работа вътре в групата към външния свят извън групата.

 
МЕТОД
 
Плановете за действие обикновено са оформени като кратка работна страница, пригодена за точно определени цели. Много планове за действие се пишат индивидуално или в малки групи като дневник/записки.
 
Съвет: Използвайте серия от въвеждащи или подсказващи въпроси в плана за действие, които могат да съсредоточат вниманието върху определени сфери, за действие, подхождащо на условията/ситуацията.
Осигурете време за отговор и за завършването на плановете за действие към края на всеки курс или група.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ


Име ...............................................................................Дата..............................

Тема на обучението ..............................................................................................

Моите причини да участвам в този курс бяха.................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Най-важните неща, които научих от този курс са: .........................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Това, което научих или открих се свързва с моята работа по следният

начин.....................................................................................................................

................................................................................................................................

Нещата, които смятам да направя сега, или да правя по-добре са:.................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Нещата, които смятам да спра да правя, или да правя по-малко, са:..............

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Други планове за действие от този курс са:.......................................................

................................................................................................................................

Аз планирам да прегледам този план за действие на.......................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар