вторник, 17 април 2012 г.

Изработване на програмна схема на тренинга - част 2

6. Въвеждането на “по-страшните” дейности /игри по роли, определени видове движения/ трябва да стане в по-късен етап от програмата. Тази предпазна мярка предполага, че в обучението има участници, които трябва първо да се отпуснат, за да могат да се включат в активното обучение;

7. Включвайте на необходимите “помощни” материали, които спомагат за активното участие на участниците, според случая за всяко занятие, като може да използвате работни листове, тестове и ребуси, за да проверите колко добре се разбира материала. В тази връзка си спомням един семинар по мениджмънт на който използвах проф. Вълчев като източник по темата. Докато двамата с него чакахме курсистите да се съберат, проф. Вълчев разглеждаше работната ми маса, която беше изцяло затрупана с помощни материали. Посочвайки към масата, самокритично казах “Доста материали, а?” Проф. Вълчев ме погледна и отговори “О, не. Това са нашите инструменти.”

8. Образователната програма трябва да се състави по такъв начин, че да предоставя възможности за прилагането на практика на новите умения. Твърде много образователни програми представят новите познания и умения, но применават твърде бързо напред по програмата преди обучаващите се да са осмилели и усвоили това което им е било предадено

9. Снабдяване на участниците с материали и други помощни средства, които те да вземат у тях и да им помогнат да приложат това което са научили на практика в тяхната работа;

10. Да си зададем въпроса: “Ефективна ли е съставената програма?” Тука имаме в предвид отсъствието на участниците от работа, заетостта на обучаващия, а така също и заплащането на други източници по темата /гостуващи лектори/, аудио-визуалните материали, удобствата, помощни материали и други;

11. Да потърсите друго професионално мнение за окончателно съставената програма, а още по-добре е да съставяте програмата в екип с Ваши колеги. Съвместно съставяне на програмата ще предотврати недоглежданията, ще покаже слабостите и противоречията и ще помогне за съставянето на една по-богата и стегната програма или курс;

            И за да обобщим ще кажем, че съставянето на образователна програма е основата за постигане на нейната ефективност. Тя е аналогична на плана на архитекта. Следователно, програмата трябва да се съставя много внимателно. За целта са необходими съвместни усилия.

1 коментар:

  1. Интересно как тренингът и треньорът се съотнасят към обучението и ученето?
    Да не би да става въпрос за някакъв футболен отбор?
    Или може би се има предвид "обучение" и "преподавател", но сме забравили, не знаем или не искаме да употребяваме българските думи?
    А колко куул би било да юзваме повече български уърдове!

    ОтговорИзтриване