петък, 23 септември 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 1

Умения при анализирането

Анализирането представлява своего рода отплата, възнаграждение при ученето чрез придобит опит. Основните умения, които са пряко свързани с този процес са:
      -          Необхоимостта от планиране;
      -          Правилно разпределение на времето;
      -          Придържане към темата /целта на събирането/.

    Ето някои от ключовите елементи за осъществяването на успешен анализ:      
                  
- Правилната преценка кога определени дейности да бъдат предоставени за анализ на отделни членове на групата, на малки групи, на цялата група или някакъв вид комбинация от трите варианта.     
                                                              
- Обяснете на участниците какво означава /каква е същността на/ “прицелване в целта”.

- Определете у кого се намира повечето от фактологическия материал - у водещия, при участниците, при наблюдатели, които също се числят към групата, външни наблюдатели или нещо, съчетаващо и четирите варианта.
                                  
- Преценете формата на представяне като например: видеофилм, инструменти, устни доклади, с или без табла, индивидуално, на малки групи или цялостно в една група.

- Преценете каква роля играе обучителят в целия този процес.     
                       
- Анализирайте подходящите, уместните моменти по време на цялата дейност - нейното протичане от началото до нейния край. По принцип /обикновено/ ние гледаме анализирането или даването на обратна информация като на доклад на решения, заключения, знания и т.н. Но има и други методи и помощни средства, които според обучителят-консултант - Силвасайлъм Тагарян, също могат да бъдат подходящи, да се използват при анализа.
/Продължава в следващата публикация/

Няма коментари:

Публикуване на коментар