четвъртък, 15 септември 2011 г.

Въведение в съставянето на програма за обучение за учене въз основа на собствен опит

За да се оформят и съставят такива програми/дейности, курсове и др. правилно, обучителят трябва да обърне внимание на следното:

- Параметрите до които се простира съответната програма и нейните цели;

- Основните принципи - дали самото оформление и съставяне е ефективно, т.е. дали е приложимо в конкретната ситуация.

Абзаците, които следват, разработват тези изисквания и представляват отражение на идеите в тази насока.


                                    Основни особености при съставянето на програма за учене,
                             базирано на опит

Според водещи изследователи ключовите точки и характеристики на такъв вид програми са девет. Те могат да служат като помощно средство при съставянето й:

·      Договор от психологическа гледна точка. Каква степен на заангажираност и обвързаност могат да очакват участниците? В най-добрия случай техните очаквания съвпадат с тези на обучителя.

·      Продължителност и времетраене. Има ли достатъчно време за работа с групата, така че нещата да бъдат оставени “на доверие” между двете страни?

·      Местонахождение и помощни средства. Помощните средства достатъчно удобни ли са за тази програма? А самият обучител подходящ ли е за съответната програма? Подходящ ли е обучителят, за да предостави и приспособи необходимите “инструменти” и методи за решаването на даден проблем? Очакват ли се някакви смущения по време на самата работа като например прекъсвания, зрители и как те могат да бъдат преодолени?

·      Проява на фамилиарност между самите участници. Могат ли да се очакват някакви “вътрешни пориви” от страна на участниците? Техният минал опит и лични преживявания ще бъдат ли в унисон със самата програма?

·      Минал опит на участниците в подобни програми. Присъствали ли са на предишни курсове /тренинги/ , майсторски класове или в интерактивно учене?

·      Брой на треньорите и персонала. Доколко имам нужда от взаимодействие при постройката на самият тренинг и може ли наличието на втори треньор и логистичния персонал в групата да бъде някакъв ограничаващ фактор?

·      Брой на участниците. Наясно ли съм с факта, че уголемяването на група ще изисква повече усилия от моя страна? Ако броят на участниците в групата е по-малък от очакванията, какво трябва да ми подскаже това? Какви непредвидени проблеми и от кого/какво мога да очаквам?

·      Достъп до материали и други помощни средства. Каква помощ и от кого мога да очаквам?

·      Възможни дейности, които да бъдат осъществени със “замах”. Възможно ли е участниците да бъдат върнати обратно /в началото, или предходна дейност/? Как това може да се отрази на цялостния план?

Няма коментари:

Публикуване на коментар