вторник, 9 август 2011 г.

Треньорът - теория и практика - част 2

Типове поведение, на които да обръщаме внимание и за които да внимаваме:Деструктивно поведение. Поведение, което е във вреда на групата:

Тип поведение, което е в ущърб на поставената задача на групата. Този тип поведение не е добър проводник що се отнася до усилията на групата да работи като едно цяло. Групата и целта са забравят. Индивидуалните прояви преди всичко удовлетворяват личните нужди:1.   Дръвник: Той е твърдоглав, безразсъден, неотстъпчив. Опитва се да въведе за дискусия въпроси, които групата умишлено е отхвърлила.

2.   Самоизповедник: Използва групата като аудитория, пред която разказва за своите проблеми, с цел да печели симпатии. 

3.   Търсещ признание: Привлича вниманието върху себе си. По възможно най - убедителен начин описва личните си постижения. Хвали се навсякъде. Бори се да заема най - висшестоящи длъжности.

4.   Доминиращ. Упражняващ контрол: Опитва се да се налага над останалите като ги прекъсва чрез изричане на ласкателства или чрез изтъкване на по - висше положение и превъзходство.

5.   Действа като безделник и развратник или като разглезено момиче:  Поставя на разискване теми нямащи отношение към дискутирания проблем. Той е скептично настроен по отношение на решенията, които ще се вземат на срещата. Не изразява заинтересованост по отношение на разисквания проблем. Безгрижен и равнодушен е. Прави си груби шеги с останалите.

6.   Изисква специално отношение към себе си: Превръща своите пристрастия и предразсъдъци в стереотип за останалите.

7.   Държи се агресивно: Поставя под въпрос компетентността на другите. Използва груби шеги. Изразява неодобрение към различни нравствени ценности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар