сряда, 10 август 2011 г.

Треньорът - теория и практика - част 3

Функции
и роля на треньора,
които
подпомагат изпълнението
на поставената задача 
в групата :

                                              
Роля на треньора:
Функции на треньора по ролите, в които попада:
1. Доставчик  на информация
Предлага факти, съждения, идеи, предложения, уместна и навременна информация, с цел да се подпомогне дискусията в групата.

2.Търсач на информация
Пита останалите членове от групата за факти, възгледи, идеи и чувства. Целта е да се подпомогне дискусията в групата.

3. Инициатор
Предлага цели и задачи, за да предизвика раздвижване в групата.

4.Даващ насоки
Развива планове за това как да се процедира и се опитва да фокусира вниманието на групата върху задачата, която трябва да бъде изпълнена.

5.Обобщаващ
Свързва в едно цяло различни идеи или предложения. Преформулира и обобщава най-важните пунктове за дискутиране.

6. Координатор
Разкрива връзката между различните идеи. Търси сходството между дейностите на различните под- групи и техните членове.

7. Диагностик
Определя различията и пречките, които спъват ефективната работа на групата

8. Стимулатор
Подтиква към по-високо качество на работата

9. Реалист
Изучава ефективността на идеите, прогнозира възможен резултат, разглежда възможността за реалното им прилагане.

10. Оценяващ
Сравнява решенията на групите и възможностите за постигане на набелязаните цели

Няма коментари:

Публикуване на коментар