четвъртък, 12 януари 2012 г.

Институт за развитие на социални умения - Тренинг "Решаване на конфликти"

Център „Образование за демокрация”
Институт за развитие на социални умения – випуск 2011/2012

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ:
ІІ. МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ
„РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА
В ТРУДНИ СИТУАЦИИ”
                                                    10 - 11 март, Пловдив


І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
- Да се изследват и обсъдят взаимно нагласите на участниците към конфликта и се дефинират техните представи към конфликтната ситуация с възможности за развитие и задодовяване на съвместни интереси; 
- Да се запознаят с основните теоритични предпоставки за възникването на конфликтите в нашия живот и при управлението на груповите процеси, видовете конфликти и факторите, които ги предпоставят;
- Да се запознаят и придобият умения за прилагане на техники в сферата на вербалната и неварбална комуникация  за намеси в конфликтни ситуации и управление на групата;
- Да развият своя  практически инструментариум за намеси в различните модели за мирно решаване на конфликти и най-вече в моделите на преговори, посредничество и помиряване;
- Да се запознаят и изградят план за приложение на съвременни методологии за практическо въвеждане на системи за мирно решаване на конфликти при водене на обучения на възрастни и справяне с трудни ситуации.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
10 и 11 март 2012 г. /събота, неделя/ -2 дни, 16 уч. ч.

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: Група от 8 – 12 човека.

ІV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
-          За участниците от І Модул на обучението за нови треньори – 90 лв.;
-          За новозаписали се участници – 140 лв.
Заб. Разходите се удостоверяват с финансови документи – фактури.

V. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
- Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
- Всеки участник получава изписан дизайн на провеждане на обучение „Водене на преговори и решаване на конфликти” по две различни методологии;
- Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
- Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
- В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
- Съдържание и методология на обучението - вижте тук;
- Информация за обучителя - вижте тук;
- Заявка за участие можете да ползвате от тук.

четвъртък, 5 януари 2012 г.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 6

Проблемът с пушенето и мобилните телефони:

Дискутирайте правилата за работа в група, като регламентирате почивките и продължителността на работа. Така ще избегнете задаването на въпроси от подобно естество. Наприимер със заклетите пушачи . Един опитен обучител се справя с този проблем чрез обявяването в самото начало на курса на различните, основни провила, включително забраната върху пушенето и спиране на звука на мобилните телефони. Той съветва участниците по въпроса, че не може да ги направи по-добри в дадената област за няколко часа или дни, ако са пристрастени към пушенето. Обаче  той прави правилата по приятни за пушачите, вмъквайки кратки и чести почивки. Също така, съветва пушачите или пристрастените към телефонните разговори, че ако искат могат винаги да напуснат залата,  когато им се пропуши или им предстои важен важен телефонен разговор.

           Придвижване

           Това е едно учебно средство за да се поддъжат участниците трудоспособни и енергични. Всъщност Вие трябва да подберете такива техники, които изискват участниците да се  “пренаредят”, например: аквариуми, пиеси, полеви опити, и посешения на заводи.


ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

·         Ако е възможно вижте залата или мястото на срещата предварително
·         Преценете колко души могат да седнат удобно на това място.
·         Размери и разположение на залата.
·         Разположение на столовете - редове, кръг, полукръг, около маси.
·        Вашето място - седнал неформално, седнал зад маса, прав неформално, прав зад катедра или микрофон.
·        Разположение на кабелите, в случай че използвате техника на ток.
·        Разположение на прозорците. Не заставайте пред слънчев прозорец, никой няма да може да ви види.
·         Осветление - ще бъде ли подходящо? Ще можете ли да виждане записките си?
·         Разсейване - прозорци, шум и т.н.
·         Резонанс - опитайте да говорите в помещението, за да чуете как звучи гласът ви.
·         Лично удобство - вашето, това на аудиторията.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 6