четвъртък, 10 май 2012 г.

Ефективното представяне - част 4

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ИЛИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО

      Планът ви трябва да включва:
--    Съдържание: основните моменти, които искате да                    обхванете;
--    Структура: редът, по който искате да представите основните моменти;
--   Процесът: начинът, по който ще представите съдържанието;
--    Продължителност на представянето (време)
--    Визуални средства
--    Насоки за  спазване на времето, бързина на говорене, акценти в изказването и др.

      В случай че използвате записки:
--    използвайте само ключови думи;
--    направете ги четливи и разбираеми;
--    използвайте картончета вместо листа;
--    номерирайте ги.
       
      НЕ!
--    не се правете че не използвате бележки.        
--    не  четете от записките си.
--    не  губете визуалния контакт с аудиторията.

И най - важното:
ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ, САМООБЛАДАНИЕ И УВЕРЕНОСТ!

сряда, 2 май 2012 г.

Ефективното представяне - част 3

ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА

      Кои са визуалните средства?
      Думи, рисунки или схеми върху:
--    флипчарт;
--    фолио за шрайбпроектор или мултимедия;
--    транспаранти;
--    плакати;
--    писмени материали.

      Защо да използваме визуални средства?
--    Прекъсват потока от думи;
--    Загатва структурата (чрез заглавията);
--    Фокусират вниманието върху основните теми;
--    Позволяват на аудиторията да “види” това, което обличате в думи;
--    Предава цифрови/географски данни;
--    Прави абстрактните идеи по конкретни.

      Какво трябва да помните при използването на визуалните средства:
--    Планирайте употребата им - като допълнение към това, което казвате;
--    Не ги използвайте като «патерици»;
--    Не ги използвайте само заради идеята;
--    Не ги усложнявайте—не включвайте прекалено много информация;
--    Ограничете броя на визуалните средства и не използвайте много различни видове;
--    Ако използвате шрайбпроектор, мултимедия и др. убедете се, че можете да използвате техниката преди началото на представянето и проверете дали работи;
--    Неправилното използване на визуалните средства ще обърка аудиторията.