четвъртък, 12 януари 2012 г.

Институт за развитие на социални умения - Тренинг "Решаване на конфликти"

Център „Образование за демокрация”
Институт за развитие на социални умения – випуск 2011/2012

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ:
ІІ. МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ
„РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА
В ТРУДНИ СИТУАЦИИ”
                                                    10 - 11 март, Пловдив


І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
- Да се изследват и обсъдят взаимно нагласите на участниците към конфликта и се дефинират техните представи към конфликтната ситуация с възможности за развитие и задодовяване на съвместни интереси; 
- Да се запознаят с основните теоритични предпоставки за възникването на конфликтите в нашия живот и при управлението на груповите процеси, видовете конфликти и факторите, които ги предпоставят;
- Да се запознаят и придобият умения за прилагане на техники в сферата на вербалната и неварбална комуникация  за намеси в конфликтни ситуации и управление на групата;
- Да развият своя  практически инструментариум за намеси в различните модели за мирно решаване на конфликти и най-вече в моделите на преговори, посредничество и помиряване;
- Да се запознаят и изградят план за приложение на съвременни методологии за практическо въвеждане на системи за мирно решаване на конфликти при водене на обучения на възрастни и справяне с трудни ситуации.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
10 и 11 март 2012 г. /събота, неделя/ -2 дни, 16 уч. ч.

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: Група от 8 – 12 човека.

ІV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
-          За участниците от І Модул на обучението за нови треньори – 90 лв.;
-          За новозаписали се участници – 140 лв.
Заб. Разходите се удостоверяват с финансови документи – фактури.

V. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
- Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
- Всеки участник получава изписан дизайн на провеждане на обучение „Водене на преговори и решаване на конфликти” по две различни методологии;
- Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
- Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
- В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
- Съдържание и методология на обучението - вижте тук;
- Информация за обучителя - вижте тук;
- Заявка за участие можете да ползвате от тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар