петък, 9 септември 2011 г.

Техники и инструменти на преподаване - част 3

Този материал е продължение от - Техники и инструменти за преподаване - част 2.

Техниките на преподаването са отворена система. Всеки преподавател може да ползва свои ефективни техники.
Основното, което се изисква от него, е чрез техниките да икономисва (при възможност и необходимост) излишна енергия и усилия, както и да комбинира различни техники, за да не шаблонизира с преекспонирането на едни и същи техники в обучението.

                         ІІ.      Същински процесуални техники:

2.      Социално-познавателни техники:
-          Създаване на условия за групово и екипно учене, учене по двойки.
-          Представяне на други гледни точки.
-          Преценка на постъпки.
-          Обсъждане на социални проблеми.
-          Възлагане на социални задачи.
-          Предизвикване на просоциално и помагащо поведение – алтроизъм, емпатия и др.

3.      Информативно-комуникативни техники:
-          Запис на тематичен план.
-          Употреба на “пауър-поинт”.
-          Описание.
-          Задаване на въпроси.
-          Показ на ключови думи, понятия и изрази.
-          Употреба на символи и знаци.
-          Активиране на предишни знания и опит.
-          Разделяне на информацията на структурни единици.

4.      Изследователски техники:
-          Експериментиране.
-          Моделиране.
-          Показ на берифициране.
-          Издигане на хипотези, начин на проверката им.
-          Показ на решаване на учебни проблеми, ситуации и инциденти.
-          Търсене на алтернативи.
-          Тестиране.
-          Демонстриране.
-          Търсене на основания, привеждане на доказателства.
-          Описание на евритични и креативни процеси (креативен синтез).

5.      Практикоприложни техники:
-          Показ на техники на учене.
-          Демонстриране на мнемотехники.
-          Действия по алгоритми.
-          Операции за решаване на различни видове задачи.
-          Оценка на решения, извършване на трансфер.
-          Представяне на различни действия, операции и процедури.

                         IІІ.      Контролно-резултативни техники:
-          Наблюдение (тюторинг).
-          Екзаминаторски и проверочни въпроси.
-          Оценъчно тестиране.
-          Коментиране на постижения.
-          Типизиране на грешки и недостатъци.
-          Сравняване на постижения.

Център "Образование за демокрация" предлага на клиентите си обучения и тренинг въз основа на световната наука, практика и специфичните местни и български условия, тествани и адаптирани към нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар