четвъртък, 25 август 2011 г.

Стратегии на преподаване
Стратегиите на преподаване са принципен път за организиране и реализиране на преподаването, модели на адаптирането и алтернативното му превъплъщаване в процесуалните или ситуативните събития на обучението.

Много често стратегии повтарят моделите на преподаване или се представят като методи и техники, което, разбира се, не е правилно, както ще се види по- надолуТиповете стратегии могат да бъдат:
-        директни;
-        индиректни;
-        насочени за учене чрез опита;
-        насочени към независимо учене;
-        насочени към интерактивност;

            Някои автори (Silwer, Hangon) сочат следните стратегии с едно забъркващо подреждане, което не е аргументирано, и го представям само за информация (някои абревиатури са по първите букви на синтагмите ):
1.      AGO (Aims, Goals, Objectives) – целева стратегия.
2.      Съгласие – несъгласие (при издигане на идеи от учениците).
3.      Изискване (за умствен “багаж”).
4.      Интерактивна стратегия.
5.      CES – последователност и продължителност (планова стратегия).
6.      CAF – обмисляне на всички фактори – ръководене и диалог.
7.      FIP – доминиращи и важни приоритети.
8.      Пет въпроса “защо?”.
9.      Грижи за дефиницията.
10.  Четири ъгъла – стъпка по стъпка, дискусии.
11.  Разходка в галерията – наблюдение и демонстриране.
12.  Как аз съм научил това?
13.  Групово обучение.
14.  Разсъдъчна карта.
15.  OPV – други гледни точки.
16.  PMIплюс и минус = интересно.
17.  Подготовка и представяне.
18.  PAFT – роли, посещения, формат, тема.
19.  Търсене на втори за съгласие.
20.  Четене, комплектуване, връщане.
21.  Стартова дискусия.
22.  Шест шапки на мислене (проблемно обучение по групи или индивидуално).
23.  SORRR – общ преглед, връщане, четене, повторение, поглед.
24.  SWOT анализ.
25.  TGT – екип, игри, състезания.
26.  Мислене, писане, образуване на двойки, разделяне.
27.  Мислене по двойки и разделяне.

Няма коментари:

Публикуване на коментар