събота, 31 март 2012 г.

Пролетна програма за обучение и квалификация на преподаватели в училища и детски заведения


Време:
Тема:
Такса за 1 участник
1.
24-25 март
Разработване и управление на образователни проекти
80
2.
09 – 10 април
Развитие на творческото мислене на учениците
76
3.
09 – 10 април
Активната класна стая и управление на класа
76
4.
09 – 10 април
Практикум - Разработване и управление на образователни проекти
80
5.
11 април
Изграждане на мотивационни умения за учене
42
6.
11 април
Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут – /синдрома на изпепеляването на учителите/
42
7.
11 април
Изграждане на мотивационни умения за учене
42
8.
11 – 12 април
Изработване на мултимедийни уроци – методология, работа с Power Point
76
9.
11 – 12 април
Образование в демократично гражданство – европейски системи за гражданско образование
76
10.
11 – 12 април
Решаване на конфликти и въвеждане на системи за решаване на конфликти в училище
76


Преференции:
При заявка за провеждане на обучение над обявения график и цялостната Програма за 2012 г. с над 10 преподавателя от едно учебно заведение по обявените теми ще ползвате:
1.      Възможност за съвместно съгласуване продължителността на обученията и цената;
2.      Отстъпка от 10% при над 10 участника от една организация;
3.      Отстъпка от 15% за утвърдените ни партньори - училищата и детските заведения, в които сме провеждали обучения през последните 3 години;
4.      Допълнително имате възможност да изберете обучение съобразно конкретните потребности на вашите преподаватели от годишната ни програма – вижте нашите предложения на адрес:  http://www.centerbg.org/  
       Образователни и квалификационни програми за учители;
Добавена стойност:
1.      Всеки от участниците получава на хартиен и/или електронен носител методики и материали по темата на обучение;
2.      Удостоверение, сертифицирано от Европейски социален фонд – Европейска референтна рамка за обучение на възрастни;
3.      Включване в национална и международна електронна мрежа за актуална информация и взаимодействия със свои колеги.
История и опит: Център „Образование за демокрация” е една от първите организации в страната ни, насочила усилията си към развитието на образованието в България след промените през 1989 г. Ние предлагаме иновативни програми за работа в класната стая, подкрепени до момента от над 12 000 учители. Само през 2011 г. в нашите обучения се довериха и включиха 1362 участника от цялата страна. 

четвъртък, 15 март 2012 г.

Семинар "Разработване и управление на проекти"

         "РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
24 и 25 март 2012 г.
Поради високия интерес към нашите обучения в сферата на разработване и управление на проекти от ЕС обявяваме нови дати за последващо обучение
   В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проектаи "тънкости" в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.  
Цени и условия за участие:
- Цена за участие  - 160 лв.;
- За студенти и представители на образователни институции - 80 лв;
- 10 % отстъпка при заплащане на таксата преди 17.03.2012 г.;
- Срок за записване - 22.03.2012 г.

Добавена стойност:
- Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с информация за европейски програми и практическо пособие за разработване на проекти, системи за самообучение и развитие по темата;
- При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с организации и институции от България и ЕС за развитие на партньрски проекти;
- Всеки участник ползва в таксата си 4 кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори.

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни.
Удостоверения и сертификати. Нашите обучения са лицензирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в тях получават удостоверение, което се признава от всички държави членки на Европейската общност.
Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура с касов бон.