четвъртък, 29 декември 2011 г.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 5

            Инструкции при настаняването

           Винаги, когато участниците се групират по диади, триади или малки групи възникват такива конфигурации на настанявне, които изграждат нуждата от среща “очи в очи” на участниците.
           Контактът “лице в лице” е от значение, разбира се, за доброто общуване. Затова и обучителят трябва да настоява любезно, че контактът  “очи в очи” при диадите улеснява общуването, както кръговата конфигурация при малките групи. Един начин да се направи това е  да се определи точно настаняването преди задаването на определена тема или задача. На нерешителните просто кажете: “Бихте ли застанали “очи в очи”? Гарантирам ви, че ще можете да общувате много по-ефективно, ако се гледата взаимно.”
              Настаняване на обучителя: Когато е вазможно той трябва да оперира неформално като използва също един стол, а не да стои прав пред групата.
             Като седнете и прииближите стола си близо до групата ще намалите статуса си и ще се превърнете в “член” на групата.

            Задачата с масите: Обучителите на  една неекспериментална програма с ниска степен на участие са склонни да поставят столовете около маси. Идеята им била, че това подпомага писането; Дава на участниците необходимото им пространство за тетрадките; И предоставя удобно място  за отмора на ръцете, лактите и уморените длани. Обаче, експерименталният обучител вижда масите само като средство, осигуряващо допълнително безредие и формалност не спомагат за формирането на “аквариуми” или малки групи и не позволяват на участницинте да местят столовете към ъглите или други места за нуждите на една пиеса.
            Разбира се, ако писането е минимално може лесно да се извърши само върху тетрадката. Ако то е “тежката“ част от “урока”, масите са особено необходими. Тетрадките могат да бъдат поставени върху стол, но това не прави участниците по-енергични, а това е целта на курса – динамизирано пространство и аудитория.

вторник, 6 декември 2011 г.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 4

Употребата на много конфигурации та пространството за провеждане на обученията /това са диади, триади, малки групи и т.н./ е улеснена от подвижни столове и от отсъствието на чинове и маси, които затрудняват привдижването на участниците. Тетрадките се използват рядко за  сложни писмени задачи. Ролята на обучиеля, очевидно е да постави началото на множество дейности, да усигури данни от малките групи, играчите и т.н., да запише данните върху таблото, ако е необходимо и да работи  с участниците в групата като интерпретира, анализира, резюмира техния опит.

     Настаняване на по-големи групи
     Отделни обучения и семинари могат да бъдат посетени от доста големи групи. Под “голяма” може да се има предвид една група от повече от 40 - 50 участника, включително аудитория от няколко стотин души.

 
            Въпреки размерите им, все още известни видове общуване са възможни. Правилното настаняване може да допринесе за подобно настаняване. Следват няколко примера, които имат за цел да стимулират вашето собствено мислене, отностно подходящите конфигурации за настаняване за поне някои видове участие.

           Основна дискусия  за една аудитория от 50-70 човека
           Едно последно подреждане е това, с употребата на подхода “амфитеатър”. Представете си, че имаме няколко члена и един посредник.

            Диаграми от “амфитеатрален вид” за подреждане на голяма група.
            Можем да ги поставим в средата на един кръг, заобиколен от още два или три кръга аудитория.  Могат да бъдат добавени още два празни стола към централния кръг, в помощ на членовете на аудиторията, които биха изявили желание да зададат въпрос на някой от членовете на основния панел. Основно правило е, че един въпрос може да бъде зададен на един или повече членове на панела, като се заеме празния стол, един допълнителен въпрос /или дори два/ също е разрешен, като след това задаващият въпроси отстъпва стола на някой друг. Употребата на втория стол за друг член на аудиторията изисква движение на задаващите въпроси “в” или “извън” вътрешния кръг.
           Забележка: Трябва да се осигури пътека за по-лесно влизане във вътрешния кръг.

          Употребата на тази конфигурация дава на всеки едно чувство за съпричастност - никой не остава назад. Докато броят на задаващите въпроси е ограничен, както във всяка голяма аудитория, все още е възможно за членовете на аудиторията да се идентифицират със задаващите въпроси и по този начин да чувстват една особена степен на съпричастност в процеса.

          Лекция за една аудитория от  няколко души
          Може до известна степен да бъде използвана в ситуация от тип “лекторска” и аудитория от 100 -500 души Един начин да се извърши това е да се използват големи кръгли маси, на които могат да седнат от 8-10 човека. Например една група от 10 човека /или две групи от пет човека/, могат да дискутират по една зададена тема или въпроси да обяват заключенията си пред цялата група. Не всички групи може да са в състояние да докладват, а само малък брой от тях, и то подбрани произволно. Също така е възможно /с точните инструкции/ да имаме по няколка групи, разиграващи отборност на всяка кръгла маса - двама изпълнители и един двама наблюдатели на отбор.

         Собствени чувства към мястото
         От наблюдение знаем, че след като въднъж участниците заемат дадено място, те продължават да проявяват предпочитания към него. Вашата работа е да преодолеете тези “собственически наклонности”. Защо? По две причини:  Не искаме хората да се чувстват прекалено удобно и спокойно. Напротив, искаме  да ги поддържаме енергични, активни, и мотивирани. Новите места дават възможност да се работи с другите участници и те да бъдат опознати по добре, да се разбере как те виждат нещата.
        Промените в настаняването могат да бъдат извършени чрез:
·         “Преброителния подход”. По този начин първите, вторите, третите и т.н. ще се групират.
·         Едно изявление в края на първия ден:
    “ Утре ще работим с нови партньори. Така, че като влезете сутринта, моля Ви заемете място на друга маса.”

             Приятелското отношение: Участниците често гравитират и се групират с хора, които познават. Или пък се събират с човека, с които се дошли на обучението. Да седнеш до приятел несъмнено е по-удобно и спокойно. Но целта на програмата ни е: Да се видят нови лица; Да се чуят чуждите гледни точки; Да се навлезе в света на някой, който има различна степен на познание на нещата; Да се развият отношения с “непознат”. И тук отново Вашата работа е да премахнете тези “приятелски” връзки.

             Броене на столове: Ако програмата е предназначена за 25 души не се опитвайте да я пригодите за група от 30-40 човека. Ограничете броя на столовете до очаквания брой. По този начин, когато участниците се настанят, те ще приемат  “съседа” си независимо дали това ще стане веднага или след определен период от време. А ако се осигурят закачалки, няма да има нужда един стол да бъде “неутрализиран” като някой да сложи палтото си върху него.

             Гъвкаво настаняване: Опитайте се да си осигурите зала с удобна и с лека конструкция столове. Те трябва да са достатъчно леки така, че всеки да може да придвижи стола си до едно ново място за една пиеса, “аквариум”, работа с малки групи и т.н.

неделя, 6 ноември 2011 г.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 3

         Управление на настаняването    
         Преди да се заеме с конфигурациите по настаняването, обучителят, стремейки се към висока степен на участие ще обърне внимание на следните задачи:

Настаняването на участниците
            Настаняването на участниците е важно, за да стимулирате групата да работи за постигане на целите. Дайте си отговор на въпроса: До колко искам участниците да се включат? До колко движението ще улесни това участие?
Съществуват три ситуации: ниска степен на участие, средна степен на участие, и висока степен на участие.

Конфигурации на настаняване при ниска степен на участие
Водещият е във властна позиция, седейки зад една обикновена маса или стоейки зад лекторска маса. Общуването трябва да се извършва първо от предната част на стаята към задната - еднопосочно общуване.  Страничното общуване, тоест общуването между участниците, не се счита за важно. Подходящо за провеждане на конференции, симпозиуми.

           Конфигурации на настаняване за средна степен  на участие
           В V-образните, U - образните или в I - образните водещият отново осъществява до голяма степен контрол върху групата. Обаче, тези конфигурации са предназначени за постигането на едно последователно редуване на участниците. Също така, чрез подвижните столове, е възможно формирането  на малки групи, пък било то и случайно. Всъщност има една основна предпоставка, че участниците могат да се учат един от друг, или  поне от части. Голяма част от наученото все още зависи от средствата на еднопосочното общуване: лекции, филми, подръчни материали и други.

         Конфигурациите на настаняването при висока степен на участие могат да се постигнат чрез употреба на няколко квадранти, правоъгълни и кръгли маси.
         Водещият ръководи процеса, а участниците работят директно един с друг. Основният ресурс в този учебен процес, е малката група.
          Обучителят може да се придвижва из стаята, помагайки и насочвайки участниците на масите, ако е необходимо. Кратките разговори стимулират /генерират/ работата на малките групи в по-голяма степен от лекциите.
           Обучителят се присъединява към групата и приема ролята на катализатор /помощник/ резервен човек. Атмосферата е неформална, отпускаща, насочена към участинците. Всеки е зает с решаване на проблеми, изследване, критика, обсъждане и т.н.

вторник, 1 ноември 2011 г.

Логистика при подготовка на обучения на възрастни - част 2

           Употреба на “външни умения”
           Уреден е транспортът, уточнено е менюто, включително и за вегитарианците.
Ако използвате “външни умения” като конференстен център, хотел, мотел, училище или друга обществена сграда, могат да бъдат дадени няколко предложения за справяне със закона на Мърфи /т.е. “ако нещо може да тръгне на зле, така и ще стане! Треньорите биха могли да кажат ,че Мърфи е бил голям оптимист!/
·         Проучете предварително удобствата, ако изобщо е възможно. Може залата да е прекалено малка за да се местят столовете и хората на около. Проверете дали имате собствена маса, една маса за регистрация, маса за кафе, екран за прожектиране на филми и апарат, 1-2 табла и т.н.
         Възможно е да се наложи да ограничите собственото си пространство. Запомнете, че когато попитате някой, който не е преподавател, дали пространството, с което разполага е “достатъчно голямо”, неговото възприятие за “голямо” може да е напълно различно от Вашето.
·         Пристигнете рано сутринта в деня на обучението. Би било добре, ако никой предварително не е общувал с екипа по настаняването, какви в действителност са вашите нужди и очаквания. Като пристигнете рано, бихте могли да наредите стаята по собствено желание, да преодолеете бозпокойството си и да посрещнете първите участници в добро настроение.
·         Възможен начин да се осигури “съгласие” с вашето желание при нареждането на залата е да се снабди отговорника на залата с една диаграма изобразяваща предложеното от вас подреждане.

         Управление на настаняването    
         Преди да се заеме с конфигурациите по настаняването, обучителят, стремейки се към висока степен на участие ще обърне внимание на следните задачи:

Настаняването на участниците
            Настаняването на участниците е важно, за да стимулирате групата да работи за постигане на целите. Дайте си отговор на въпроса: До колко искам участниците да се включат? До колко движението ще улесни това участие?

събота, 29 октомври 2011 г.

Логистика при провеждането на обучения за възрастни - част 1

         Логистиката за провеждането на семинар, конференция, трениг, работна среща включва всички елементи от цялостния процес от подготовката и изпращане на покани, информирането и въвличането на широката общественост, изработването на материали, осигуряването на техника, наемане на зали, осигураване кафе-паузи, на нощувки, храна и т.н.
Покани за участниците
            Препоръчително е участниците да бъдат уведомени писмено, като в поканата се включва задължително темата, продължителността, началото, и краят, мястото на провеждане,процедури по регистриране на участниците, дневния ред, как да се стигне до мястото, за чия сметка са разноските.
Включва- отопление, вода, зали дали са подходящи за работа- местят ли се столовете, какви са и размерите , добре ли е озвучена, възможности за симулантен превод, пресцентър, разположение на местата, техника-видео , телевизор, шрайброетор, мултимедия, храна, къде се намира мястото, състояние на легловата база, как се пътува до мястото. Всички тези въпроси трябва да получат отговор поне две седмици преди провеждането. При наличието на проблем, които може да окаже отрицателно въздействие е нужно да го обсъдите с екипа, ангажиран с осъществяването.
Така ще сте сигурен, че всички участници са уведомени за мястото и датата един месец по рано; разполагат с програмата и подробности за пътуването , настаняването две седмици по рано
Добре е да използвате общодостъпни бази или зали, за които имате информация от ваши познати и т.н.

Работни срещи

Всяка работна среща трябва да има план за провеждане. Особено важно е да изясните на участниците какви  са вашите цели предварително или в началото на срещата. Ако имате скрити цели, които не са договорени, можете да поставите под опасност цялата среща.
            План за провеждане включва освен целите, дневен ред с ранжирани точките по степен на важност, начините за набиране на информация, времетраене на всеки етап от дневния ред, определяне на отговорник и срок на изпълнение.
Разпределение на ролите на фасилитатора и протоколчика ще гарантира успеха на работната среща.

сряда, 26 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 3

Идентифициране на  работните проблеми, свързани с тренинга.
            Тук можете да съберете  работни материали или други данни, които да бъдат използвани в програмата за обучение, съобразно идентифицираните проблеми. Например: За “урок” по планиране можете да поискате участниците да подготвят примерен план или определен управленски проблем; При “урок” за работа със средствата за масова информация - статии във вестници или списания, снимки, реклами и др. При провеждане на обученията участниците да подготвят и изпратят резюмета по обсъжданата тема, да се запознаят със статистически данни и др.
Предварителна работа не се препоръчва ако:
·                 Групата от участници е изключително заета и  няма достатъчно време участниците да наберат необходимите им материали за завършването на поставените задачи;
·                 Не сте предвидели достатъчно време за набиране на материалите ;
·                 Групата не притежава определено образователно ниво, което ще затрудни изпълнението на изискванията на предварителната работа.

четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 2

  Екип

             Екипът, които ще проведе обучението трябва да разпредели задачите и отговорностите, дизайна и разпределението на функциите, заплащането. Неотменима част е и подготовката на материалите, написването на отчетите. Това е гаранция за успешното провеждане на тренинга или друга форма за обучение. Обсъжданията на екипа преди всяко обучение, а след приключване за деня – анализ на работата.          

Приспособяване в процеса на работа
Това е допълнителен и необходим аспект  при определянето на потребностите и правене на промени с практична цел по време на  програмата. За това, може би е желателно да отделяте последния половин час от всеки ден, за да се срещате с участниците в програмата и да разберете дали тя отговаря и до каква степен на потребностите им или дали не са възникнали нови потребности в резултат на обучението. Разбира се, не всички потребности могат да доведет до изменение в програмата. Но поне до известна степен те могат да я променят, тъй като новопостъпилата информация от участниците трябва да се вземе под внимание и да се направят някои проеобразувания в програмата.

            Екипът интерпретира и данните, събрани от подготвителната работа. Те могат да бъдат доуточнени с по широк кръг специалисти или супервайзерите, които спонсорират обучението. Така бихте избегнали например ниската посещаемост или активност на участнците, поради разминаване на очакванията им и целите на обучението.

            Материали за участниците
Индивидуалните материали за участниците трябва да са подготвени и предадени на обучителите поне три дни по рано и да са налице в началото на майсторския клас.

Предварителната работа:
практически насоки
·         Дайте писмено обяснение на причината за даването и. Запомнете, че участниците, особено заетите, може да се възпротивят на идеята да изпълняват задачи извън ситуациите, които създавате по време на майсторския клас. Всъщност, някои участници могат дори да откажат да посещават програмата от уроци в майсторските класове. Нека това да не ви тревожи.
·         При възможност се срещнете с част от поканените ли желаещи да участват в групата, за да им обясните задачата, поставена за предварителна работа.
  * Задайте задачите кратко и ясно.
·                  Дайте ясни инструкции /писмено;
·                  На практика улеснете изпълнението на заданието като раздадете опростени формуляри или листове.

събота, 15 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 1

 

Поставяне на поръчка

     Поръчката може да дойде от различни източници – от ръководството на самата образователна институция, от финансираща институция, посредник, краен потребител и др. Важно е да договорите поръчката и да разработите критерии за оценка както на потребностите, така и на крейния резултата /Запознайте се с материала за мониторинг и оценка /.

Договаряне

      Този процес включва определяне на целите, задачите, формата, участниците, цената, материали, храна и нощувка на участниците /ако заявката е обучението да се проведе извън града/, зали, техническо оборудване и др. Договарянето се провежда в един, два или поредица от разговори, докато се уточнят всички елементи. /При различните типове може да се изброят и конкретните елементи/.

Определяне на потребността
     Индивидуални интервюта. Контактите се осъществяват с участниците или техните ръководители. Информацията цели да се осведомите за  настоящите проблеми, трудности, слабости и възможни очаквани /бъдещи/ потребности.
Групови интервюта. Малки групи от по 4 до 10 участника могат да бъдат интервюирани групово с цел да се запознаете с техните проблеми. Този метод спестява време за взаимодействието в групата, което може да доведе до споделянето и запознаването с допълнителни данни и информация. Същиге не могат да бъдат получени при индивидуалният подход. А също така като се запознаете с участниците в групата преди да е започнала програмата, Вие можете да започнете да ги опознавате, а групата за започне да изгражда своята собствена идентичност.
Проучвателни процедури. Когато в курса са включени голям брой участници, данните могат да бъдат събрани чрез различни форми на проучване или чрез въпросници.

петък, 7 октомври 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 5

Резюме на най-важното от изписаните материали от предходните 4 части за развитие на умения в обученията въз основа на придобит опит може да включи:

    1..   Ученето по интерактивен метод, което включва в себе си знания и опит, придобити както от предварително структурирани, така и от напълно спонтанно развити дейности, заангажира групата  и отделният й член в еднаква степен, за да бъдат достигнати сферите на знанията и емоциите. Също така този вид учебна дейност подчертава индивидуалността на участника по начин, по който обучителят едва ли би могъл да го направи.

2.   При съставянето и планирането на дадена дейност, свързана с гореописания метод на обучение, обучителят трябва да обмисли внимателно какви са очакванията на участниците по отношение на това доколко те трябва да са замесени в съответните процеси; времетраенето на самото преживяване; доколко уменията му на водещ са използваеми и адекватни в съотвентата ситуация; дали хората в групата са присъствали и преди на тренинги, както и тяхното сближаване помежду им; броя на членовете в групата; екипът от треньори; необходимо ли е използването на някакви допълнителни материали, техника и пр.

3.   Принципите на обучение чрез непосредствен опит включват следното: непрекъсната активност от страна на участниците; динамичност на процесите; отделните дейности при своята реализация да бъдат подредени в логическа последователност; проявите на загриженост от страна на водещия трябва да бъдат в границите на допустимото; внимателно подбиране и отстраняване на фактологическия материал, който е в повече и не може да бъде възприет от членовете на групата; анализ на отделните елементи на тренинга, които са вече преподадени; участие на доброволни начала и само в случай на крайна необходимост да се извърши реорганизация коригиране на програмата.

4.  "Игричките" могат да доставят забавление, интерес, новаторска ориентация, методи и подходи за това как се решават проблеми. По важното е те да заангажират участници в извършването на отделните процеси и най-вече да служат за средство за дискусия и анализи.

5.   При подготовката на такъв тип обучение на конкретна тема, би било добре да обсъдите програмата си с Ваши колеги, ако това може да Ви бъде от полза.

6.   Анализът, който представлява своего рода “отплата” на такъв тип учебен процес, се отнася най-вече до това какво точно ще бъде анализирано /обсъждано, дискутирано/ у кого и под каква форма ще бъде съхранявана информацията, получена от него; ролята на треньора и връзката фактите и изводите /информацията, получена от анализа/ с реалния свят.

сряда, 5 октомври 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 4


Обикновено ние смятаме, че анализирането или даването на обратна връзка/информация се прави след края на обучението. Но както Савасайлъм Тагарян предлага, този подход наистина може да ни бъде от помощ, ако по време на курса обратната информация се дава и на следните места: 
                                                
- Преди да започне изпълнението на дейността, свързана с някакво прижевяване, помолете участниците да се върнат назад във времето и да помислят върху преживяванията си и кои от тях са останали трайно в паметта им / т.е. кои са значими за тях/. Това дава възможност за относително самопознание, като се използва за основа ранно придобития опит:
                                                          
- По време на самото изпълнение. Ако дадената дейност е твърде продължителна е добре да осигурите някаква “опорна точка”, за да се изясни добре какво става.
           
- Даване на обратна информация поради спешност. Ако обстановката е твърде напрегната поради една или друга причина, спрете. Това може да се дължи на неправилно изтълкувани инструкции, отделните малки групи /ако има разбира се такава/ да са неприятелски настроени една към друга, хората да се чувстват некомфортно по време на самата дейност и т.н. Чрез въвеждането на обратна информация в този случай, могат да се изяснят причините за трудностите или напрежението, след което нещата отново де приемат нормалния си вид.
                       
- Отменяне. Понякога може да бъде по-добре да се отстрани традиционното даване на обратна информация /всеки дава и получава такава/. Това може да стане в случай, че хората имат нужда да се “поохладят”, да направят кратка почивка, да обядват. В този смисъл, последно направеният анализ, също може да изиграе ефективно своята роля. В някои случаи дори е препоръчитлно даването на обратна информация да бъде оставено за следващия ден, като по този начин участниците биха имали значително по-безпристрастен поглед върху  дейностите от предишния ден.    

И накрая. Ако Вие не се стремите да придавате тържественост на процеса или да формализирате даването на обратна информация, участниците ще извършват тези дейности по свой собствен, оригинален начин. И разбира се твърде вероятно е това да бъде направено от тях така, както Вие като обучител най-малко сте очаквали.

петък, 30 септември 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 3

Ето  няколко подходящи въпроса, които можете да зададете по време на анализиране:

    ·      Каква е целта ? 
    ·      Как можем да се справяме с целите ?
    ·      Какво научихме от тази дейност?
    ·      Какво научихме за учебните цели?
    ·      Какво научихме за груповите процеси?
    ·      Какво научихме за  другите хора?
·      Какво научихме добре?
·      Какво може да подобрим ?
·      Кое от наученото можем да приложим в нашата професионална работа?
·      Доколко наученото от нас е в съчетание със средата, която ни заобикаля?
·      Какви са разликите, между това, което сме научили и заобикалящата ни среда?
·      В резултат на това, какви промени бихте предложили?
·      Какъв е Вашият план за действие /специфични стъпки, цели, времева рамка, социална подкрепа, социална оценка, план за оценка и пр./?
·      Има ли нещо, над което смятате, че трябва да поработим още и ако отговорът Ви е “да” - как?
·      Има ли нещо според Вас, над което останалите да работят и ако отговорът Ви е “да” - как?
·      Защо направихме всичко това? /това, което направихме/.
·      Защо ни се струва, че нещата вървят в желаната от нас посока?

неделя, 25 септември 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 2

Крайъгълен камък на ученето на базата на придобитит опит е , че “учебният  план“  в никакъв случай не е издълбан в скала.
По-скоро той трябва да бъде постиган като динамичен, гъвкав учебен метод, който непрестанно търси подобрение. В това отношение и във връзка с анализирането и даването на обратна връзка съществуват множество възможности, методи и помощни средства, които могат да бъдат използвани:


Ето някои от тях:

- Изясняване  на емоции. Нека  хората споделят своя опит, който са придобили в съответното упражнение, ролева пиеса, игра и пр. Чрез изясняването  на  техните емоции и споделянето им, е възможно постигането на по-обективен анализ.

-  Изоставяне на  ролите. Ако участниците са имали роли в дадено упражнение или ролева пиеса, дайте им време да ги обсъдят изцяло, като  своеобразен прилюд към завръщането им в реалния свят.

-  Споделяне на самопознанието. Нека участниците споделят и разменят  помежду си опитът, които са придобили, което да им послужи като основа за определени обобщения за дискусия.

-  Хипотетично обобщение. Помолете участниците  да помислят върху причината за сходствата, да осигурят  принципи за обширно проучване на темата, подлежаща на “преговор”.

- Реална проверка. Нека участниците  помислят върху въпроса: Доколко придобитият от тях опит е в унисон с реалният свят?    

- Връщане към реалността. За да подсигурите завръщане към реалността помислете върху това как придобитият опит може да бъде приложен на работното място.

- “Задни мисли”. След като е приключила дадена дейност, свързана  с придобиването на опит, задайте  следния въпрос : “Бихте ли направили тези неща по същия начин, ако ви се представи  нова възможност?”

-  “Ако какво.. ?” Попитайте“ Ако бяхме променили Х, У или Z, как тази промяна би повлияла на реализацията на принципите, които са засегнати?”

- Креативни предложения. Осигурете няколко предложения, които могат да променят по някакъв начин в един или в няколко аспект, опит, придобит  по време  по време на тренинг.

петък, 23 септември 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 1

Умения при анализирането

Анализирането представлява своего рода отплата, възнаграждение при ученето чрез придобит опит. Основните умения, които са пряко свързани с този процес са:
      -          Необхоимостта от планиране;
      -          Правилно разпределение на времето;
      -          Придържане към темата /целта на събирането/.

    Ето някои от ключовите елементи за осъществяването на успешен анализ:      
                  
- Правилната преценка кога определени дейности да бъдат предоставени за анализ на отделни членове на групата, на малки групи, на цялата група или някакъв вид комбинация от трите варианта.     
                                                              
- Обяснете на участниците какво означава /каква е същността на/ “прицелване в целта”.

- Определете у кого се намира повечето от фактологическия материал - у водещия, при участниците, при наблюдатели, които също се числят към групата, външни наблюдатели или нещо, съчетаващо и четирите варианта.
                                  
- Преценете формата на представяне като например: видеофилм, инструменти, устни доклади, с или без табла, индивидуално, на малки групи или цялостно в една група.

- Преценете каква роля играе обучителят в целия този процес.     
                       
- Анализирайте подходящите, уместните моменти по време на цялата дейност - нейното протичане от началото до нейния край. По принцип /обикновено/ ние гледаме анализирането или даването на обратна информация като на доклад на решения, заключения, знания и т.н. Но има и други методи и помощни средства, които според обучителят-консултант - Силвасайлъм Тагарян, също могат да бъдат подходящи, да се използват при анализа.
/Продължава в следващата публикация/

сряда, 21 септември 2011 г.

Основни особености при съставянето на програма за учене на базата на придобит опит - част 3

В предишните три публикации споделихме от опита си някои изводи от положителните си практики при разработването на обучителни програми. Тук акцентираме на трудностите и грешките, които сме допуснали, и от които днес се учим.Някои дейности, които трябва да бъдат премахнати
/отстранени/

            Ето няколко неща, които не трябва да правите: 
           
- Да очаквате групата да планира като такава. /Не може да очаквате от нея, че в сряда вечер ще се събирате за работа, след като тя /групата/ никога преди не го е правила./ “Реализъм” е оперативна дума.                       
                                              
- Преструктуриране на нещата /т.е. предоствяне на излишни, прекалено много детайли или други процедури/.              
                                                          
- Да засягате твърде много проблеми, области и пр., които участниците да не могат да асимилират и възприемат.              
                                                          
- Да установявате дистанция между страните “обучител-участник” /например като се храните отделно, да общувате с Ваши колеги твърде често и при това встрани от Вашата група, така че някой да си въобрази, че Вие се делите и страните от групата/.

- Да се грижите за хората /Вие трябва да им позволите да действат и мислят сами за себе си, да упражняват правата си и пр/.      
                                  
- Да се използва една и съща идея два пъти. /Вие трябва да научите и запомните това, което Ви е необходимо от предходната идея и след това да го приложите по нов начин./

- Да използвате твърде често любимите Ви техники. /Недейте да приемате ролята на “Иванчо - едната забележка”/.  
                                                                      
- Да използвате такива елементи, чийто ефект не е комулативен по свой характер. /Отделните модели трябва да се намират в съотношение един спрямо друг./         
           
- Да включвате материал, който не Ви харесва.       
                                              
- Да отделяте малко време за “жизнената” дискусия /фаза на интеграция/.

Основни особености при съставянето на програма за учене на базата на придобит опит - част 3В предишните три публикации споделихме от опита си някои изводи от положителните си практики при разработването на обучителни програми. Тук акцентираме на трудностите и грешките, които сме допуснали, и от които днес се учим.Някои дейности, които трябва да бъдат премахнати
/отстранени/

            Ето няколко неща, които не трябва да правите: 
           
- Да очаквате групата да планира като такава. /Не може да очаквате от нея, че в сряда вечер ще се събирате за работа, след като тя /групата/ никога преди не го е правила./ “Реализъм” е оперативна дума.                       
                                              
- Преструктуриране на нещата /т.е. предоствяне на излишни, прекалено много детайли или други процедури/.              
                                                          
- Да засягате твърде много проблеми, области и пр., които участниците да не могат да асимилират и възприемат.              
                                                          
- Да установявате дистанция между страните “обучител-участник” /например като се храните отделно, да общувате с Ваши колеги твърде често и при това встрани от Вашата група, така че някой да си въобрази, че Вие се делите и страните от групата/.

- Да се грижите за хората /Вие трябва да им позволите да действат и мислят сами за себе си, да упражняват правата си и пр/.      
                                  
- Да се използва една и съща идея два пъти. /Вие трябва да научите и запомните това, което Ви е необходимо от предходната идея и след това да го приложите по нов начин./

- Да използвате твърде често любимите Ви техники. /Недейте да приемате ролята на “Иванчо - едната забележка”/.  
                                                                      
- Да използвате такива елементи, чийто ефект не е комулативен по свой характер. /Отделните модели трябва да се намират в съотношение един спрямо друг./         
           
- Да включвате материал, който не Ви харесва.       
                                              
- Да отделяте малко време за “жизнената” дискусия /фаза на интеграция/.