неделя, 6 ноември 2011 г.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 3

         Управление на настаняването    
         Преди да се заеме с конфигурациите по настаняването, обучителят, стремейки се към висока степен на участие ще обърне внимание на следните задачи:

Настаняването на участниците
            Настаняването на участниците е важно, за да стимулирате групата да работи за постигане на целите. Дайте си отговор на въпроса: До колко искам участниците да се включат? До колко движението ще улесни това участие?
Съществуват три ситуации: ниска степен на участие, средна степен на участие, и висока степен на участие.

Конфигурации на настаняване при ниска степен на участие
Водещият е във властна позиция, седейки зад една обикновена маса или стоейки зад лекторска маса. Общуването трябва да се извършва първо от предната част на стаята към задната - еднопосочно общуване.  Страничното общуване, тоест общуването между участниците, не се счита за важно. Подходящо за провеждане на конференции, симпозиуми.

           Конфигурации на настаняване за средна степен  на участие
           В V-образните, U - образните или в I - образните водещият отново осъществява до голяма степен контрол върху групата. Обаче, тези конфигурации са предназначени за постигането на едно последователно редуване на участниците. Също така, чрез подвижните столове, е възможно формирането  на малки групи, пък било то и случайно. Всъщност има една основна предпоставка, че участниците могат да се учат един от друг, или  поне от части. Голяма част от наученото все още зависи от средствата на еднопосочното общуване: лекции, филми, подръчни материали и други.

         Конфигурациите на настаняването при висока степен на участие могат да се постигнат чрез употреба на няколко квадранти, правоъгълни и кръгли маси.
         Водещият ръководи процеса, а участниците работят директно един с друг. Основният ресурс в този учебен процес, е малката група.
          Обучителят може да се придвижва из стаята, помагайки и насочвайки участниците на масите, ако е необходимо. Кратките разговори стимулират /генерират/ работата на малките групи в по-голяма степен от лекциите.
           Обучителят се присъединява към групата и приема ролята на катализатор /помощник/ резервен човек. Атмосферата е неформална, отпускаща, насочена към участинците. Всеки е зает с решаване на проблеми, изследване, критика, обсъждане и т.н.

вторник, 1 ноември 2011 г.

Логистика при подготовка на обучения на възрастни - част 2

           Употреба на “външни умения”
           Уреден е транспортът, уточнено е менюто, включително и за вегитарианците.
Ако използвате “външни умения” като конференстен център, хотел, мотел, училище или друга обществена сграда, могат да бъдат дадени няколко предложения за справяне със закона на Мърфи /т.е. “ако нещо може да тръгне на зле, така и ще стане! Треньорите биха могли да кажат ,че Мърфи е бил голям оптимист!/
·         Проучете предварително удобствата, ако изобщо е възможно. Може залата да е прекалено малка за да се местят столовете и хората на около. Проверете дали имате собствена маса, една маса за регистрация, маса за кафе, екран за прожектиране на филми и апарат, 1-2 табла и т.н.
         Възможно е да се наложи да ограничите собственото си пространство. Запомнете, че когато попитате някой, който не е преподавател, дали пространството, с което разполага е “достатъчно голямо”, неговото възприятие за “голямо” може да е напълно различно от Вашето.
·         Пристигнете рано сутринта в деня на обучението. Би било добре, ако никой предварително не е общувал с екипа по настаняването, какви в действителност са вашите нужди и очаквания. Като пристигнете рано, бихте могли да наредите стаята по собствено желание, да преодолеете бозпокойството си и да посрещнете първите участници в добро настроение.
·         Възможен начин да се осигури “съгласие” с вашето желание при нареждането на залата е да се снабди отговорника на залата с една диаграма изобразяваща предложеното от вас подреждане.

         Управление на настаняването    
         Преди да се заеме с конфигурациите по настаняването, обучителят, стремейки се към висока степен на участие ще обърне внимание на следните задачи:

Настаняването на участниците
            Настаняването на участниците е важно, за да стимулирате групата да работи за постигане на целите. Дайте си отговор на въпроса: До колко искам участниците да се включат? До колко движението ще улесни това участие?