неделя, 6 ноември 2011 г.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 3

         Управление на настаняването    
         Преди да се заеме с конфигурациите по настаняването, обучителят, стремейки се към висока степен на участие ще обърне внимание на следните задачи:

Настаняването на участниците
            Настаняването на участниците е важно, за да стимулирате групата да работи за постигане на целите. Дайте си отговор на въпроса: До колко искам участниците да се включат? До колко движението ще улесни това участие?
Съществуват три ситуации: ниска степен на участие, средна степен на участие, и висока степен на участие.

Конфигурации на настаняване при ниска степен на участие
Водещият е във властна позиция, седейки зад една обикновена маса или стоейки зад лекторска маса. Общуването трябва да се извършва първо от предната част на стаята към задната - еднопосочно общуване.  Страничното общуване, тоест общуването между участниците, не се счита за важно. Подходящо за провеждане на конференции, симпозиуми.

           Конфигурации на настаняване за средна степен  на участие
           В V-образните, U - образните или в I - образните водещият отново осъществява до голяма степен контрол върху групата. Обаче, тези конфигурации са предназначени за постигането на едно последователно редуване на участниците. Също така, чрез подвижните столове, е възможно формирането  на малки групи, пък било то и случайно. Всъщност има една основна предпоставка, че участниците могат да се учат един от друг, или  поне от части. Голяма част от наученото все още зависи от средствата на еднопосочното общуване: лекции, филми, подръчни материали и други.

         Конфигурациите на настаняването при висока степен на участие могат да се постигнат чрез употреба на няколко квадранти, правоъгълни и кръгли маси.
         Водещият ръководи процеса, а участниците работят директно един с друг. Основният ресурс в този учебен процес, е малката група.
          Обучителят може да се придвижва из стаята, помагайки и насочвайки участниците на масите, ако е необходимо. Кратките разговори стимулират /генерират/ работата на малките групи в по-голяма степен от лекциите.
           Обучителят се присъединява към групата и приема ролята на катализатор /помощник/ резервен човек. Атмосферата е неформална, отпускаща, насочена към участинците. Всеки е зает с решаване на проблеми, изследване, критика, обсъждане и т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар