събота, 31 март 2012 г.

Пролетна програма за обучение и квалификация на преподаватели в училища и детски заведения


Време:
Тема:
Такса за 1 участник
1.
24-25 март
Разработване и управление на образователни проекти
80
2.
09 – 10 април
Развитие на творческото мислене на учениците
76
3.
09 – 10 април
Активната класна стая и управление на класа
76
4.
09 – 10 април
Практикум - Разработване и управление на образователни проекти
80
5.
11 април
Изграждане на мотивационни умения за учене
42
6.
11 април
Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут – /синдрома на изпепеляването на учителите/
42
7.
11 април
Изграждане на мотивационни умения за учене
42
8.
11 – 12 април
Изработване на мултимедийни уроци – методология, работа с Power Point
76
9.
11 – 12 април
Образование в демократично гражданство – европейски системи за гражданско образование
76
10.
11 – 12 април
Решаване на конфликти и въвеждане на системи за решаване на конфликти в училище
76


Преференции:
При заявка за провеждане на обучение над обявения график и цялостната Програма за 2012 г. с над 10 преподавателя от едно учебно заведение по обявените теми ще ползвате:
1.      Възможност за съвместно съгласуване продължителността на обученията и цената;
2.      Отстъпка от 10% при над 10 участника от една организация;
3.      Отстъпка от 15% за утвърдените ни партньори - училищата и детските заведения, в които сме провеждали обучения през последните 3 години;
4.      Допълнително имате възможност да изберете обучение съобразно конкретните потребности на вашите преподаватели от годишната ни програма – вижте нашите предложения на адрес:  http://www.centerbg.org/  
       Образователни и квалификационни програми за учители;
Добавена стойност:
1.      Всеки от участниците получава на хартиен и/или електронен носител методики и материали по темата на обучение;
2.      Удостоверение, сертифицирано от Европейски социален фонд – Европейска референтна рамка за обучение на възрастни;
3.      Включване в национална и международна електронна мрежа за актуална информация и взаимодействия със свои колеги.
История и опит: Център „Образование за демокрация” е една от първите организации в страната ни, насочила усилията си към развитието на образованието в България след промените през 1989 г. Ние предлагаме иновативни програми за работа в класната стая, подкрепени до момента от над 12 000 учители. Само през 2011 г. в нашите обучения се довериха и включиха 1362 участника от цялата страна. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар