четвъртък, 27 декември 2012 г.

Инструменти за учене - част 17 - Дебати

Упражненията  могат да бъдат организирани под формата на дебати или като се използват отделни елементи на дебатите:

            Варианти:

  • Две обособени групи /екипи/ аргументирано защитават противоположни мнения по един и същи въпрос – с жури оценители или без жури;
  • Участниците изразяват свое несъгласие с дадено мнение;
  • Участниците играят роля на защитници на мнение, което подкрепят;
  • Участниците разменят позициите си по средата на дебата.
Съществуват различни системи за водене на дебати като: структурирано дебатиране на системата на Карл Попър; парламентарни дебати; дебатиране в условията на симулативен съдебен процес.

Във всички случаи е необходимо да има ясни инструкции, добре разпределени роли и деликатно ръководство от страна на обучаващия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар