вторник, 6 декември 2011 г.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 4

Употребата на много конфигурации та пространството за провеждане на обученията /това са диади, триади, малки групи и т.н./ е улеснена от подвижни столове и от отсъствието на чинове и маси, които затрудняват привдижването на участниците. Тетрадките се използват рядко за  сложни писмени задачи. Ролята на обучиеля, очевидно е да постави началото на множество дейности, да усигури данни от малките групи, играчите и т.н., да запише данните върху таблото, ако е необходимо и да работи  с участниците в групата като интерпретира, анализира, резюмира техния опит.

     Настаняване на по-големи групи
     Отделни обучения и семинари могат да бъдат посетени от доста големи групи. Под “голяма” може да се има предвид една група от повече от 40 - 50 участника, включително аудитория от няколко стотин души.

 
            Въпреки размерите им, все още известни видове общуване са възможни. Правилното настаняване може да допринесе за подобно настаняване. Следват няколко примера, които имат за цел да стимулират вашето собствено мислене, отностно подходящите конфигурации за настаняване за поне някои видове участие.

           Основна дискусия  за една аудитория от 50-70 човека
           Едно последно подреждане е това, с употребата на подхода “амфитеатър”. Представете си, че имаме няколко члена и един посредник.

            Диаграми от “амфитеатрален вид” за подреждане на голяма група.
            Можем да ги поставим в средата на един кръг, заобиколен от още два или три кръга аудитория.  Могат да бъдат добавени още два празни стола към централния кръг, в помощ на членовете на аудиторията, които биха изявили желание да зададат въпрос на някой от членовете на основния панел. Основно правило е, че един въпрос може да бъде зададен на един или повече членове на панела, като се заеме празния стол, един допълнителен въпрос /или дори два/ също е разрешен, като след това задаващият въпроси отстъпва стола на някой друг. Употребата на втория стол за друг член на аудиторията изисква движение на задаващите въпроси “в” или “извън” вътрешния кръг.
           Забележка: Трябва да се осигури пътека за по-лесно влизане във вътрешния кръг.

          Употребата на тази конфигурация дава на всеки едно чувство за съпричастност - никой не остава назад. Докато броят на задаващите въпроси е ограничен, както във всяка голяма аудитория, все още е възможно за членовете на аудиторията да се идентифицират със задаващите въпроси и по този начин да чувстват една особена степен на съпричастност в процеса.

          Лекция за една аудитория от  няколко души
          Може до известна степен да бъде използвана в ситуация от тип “лекторска” и аудитория от 100 -500 души Един начин да се извърши това е да се използват големи кръгли маси, на които могат да седнат от 8-10 човека. Например една група от 10 човека /или две групи от пет човека/, могат да дискутират по една зададена тема или въпроси да обяват заключенията си пред цялата група. Не всички групи може да са в състояние да докладват, а само малък брой от тях, и то подбрани произволно. Също така е възможно /с точните инструкции/ да имаме по няколка групи, разиграващи отборност на всяка кръгла маса - двама изпълнители и един двама наблюдатели на отбор.

         Собствени чувства към мястото
         От наблюдение знаем, че след като въднъж участниците заемат дадено място, те продължават да проявяват предпочитания към него. Вашата работа е да преодолеете тези “собственически наклонности”. Защо? По две причини:  Не искаме хората да се чувстват прекалено удобно и спокойно. Напротив, искаме  да ги поддържаме енергични, активни, и мотивирани. Новите места дават възможност да се работи с другите участници и те да бъдат опознати по добре, да се разбере как те виждат нещата.
        Промените в настаняването могат да бъдат извършени чрез:
·         “Преброителния подход”. По този начин първите, вторите, третите и т.н. ще се групират.
·         Едно изявление в края на първия ден:
    “ Утре ще работим с нови партньори. Така, че като влезете сутринта, моля Ви заемете място на друга маса.”

             Приятелското отношение: Участниците често гравитират и се групират с хора, които познават. Или пък се събират с човека, с които се дошли на обучението. Да седнеш до приятел несъмнено е по-удобно и спокойно. Но целта на програмата ни е: Да се видят нови лица; Да се чуят чуждите гледни точки; Да се навлезе в света на някой, който има различна степен на познание на нещата; Да се развият отношения с “непознат”. И тук отново Вашата работа е да премахнете тези “приятелски” връзки.

             Броене на столове: Ако програмата е предназначена за 25 души не се опитвайте да я пригодите за група от 30-40 човека. Ограничете броя на столовете до очаквания брой. По този начин, когато участниците се настанят, те ще приемат  “съседа” си независимо дали това ще стане веднага или след определен период от време. А ако се осигурят закачалки, няма да има нужда един стол да бъде “неутрализиран” като някой да сложи палтото си върху него.

             Гъвкаво настаняване: Опитайте се да си осигурите зала с удобна и с лека конструкция столове. Те трябва да са достатъчно леки така, че всеки да може да придвижи стола си до едно ново място за една пиеса, “аквариум”, работа с малки групи и т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар