четвъртък, 29 декември 2011 г.

Логистика при подготовката на обучение на възрастни - част 5

            Инструкции при настаняването

           Винаги, когато участниците се групират по диади, триади или малки групи възникват такива конфигурации на настанявне, които изграждат нуждата от среща “очи в очи” на участниците.
           Контактът “лице в лице” е от значение, разбира се, за доброто общуване. Затова и обучителят трябва да настоява любезно, че контактът  “очи в очи” при диадите улеснява общуването, както кръговата конфигурация при малките групи. Един начин да се направи това е  да се определи точно настаняването преди задаването на определена тема или задача. На нерешителните просто кажете: “Бихте ли застанали “очи в очи”? Гарантирам ви, че ще можете да общувате много по-ефективно, ако се гледата взаимно.”
              Настаняване на обучителя: Когато е вазможно той трябва да оперира неформално като използва също един стол, а не да стои прав пред групата.
             Като седнете и прииближите стола си близо до групата ще намалите статуса си и ще се превърнете в “член” на групата.

            Задачата с масите: Обучителите на  една неекспериментална програма с ниска степен на участие са склонни да поставят столовете около маси. Идеята им била, че това подпомага писането; Дава на участниците необходимото им пространство за тетрадките; И предоставя удобно място  за отмора на ръцете, лактите и уморените длани. Обаче, експерименталният обучител вижда масите само като средство, осигуряващо допълнително безредие и формалност не спомагат за формирането на “аквариуми” или малки групи и не позволяват на участницинте да местят столовете към ъглите или други места за нуждите на една пиеса.
            Разбира се, ако писането е минимално може лесно да се извърши само върху тетрадката. Ако то е “тежката“ част от “урока”, масите са особено необходими. Тетрадките могат да бъдат поставени върху стол, но това не прави участниците по-енергични, а това е целта на курса – динамизирано пространство и аудитория.

Няма коментари:

Публикуване на коментар