четвъртък, 10 май 2012 г.

Ефективното представяне - част 4

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ИЛИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО

      Планът ви трябва да включва:
--    Съдържание: основните моменти, които искате да                    обхванете;
--    Структура: редът, по който искате да представите основните моменти;
--   Процесът: начинът, по който ще представите съдържанието;
--    Продължителност на представянето (време)
--    Визуални средства
--    Насоки за  спазване на времето, бързина на говорене, акценти в изказването и др.

      В случай че използвате записки:
--    използвайте само ключови думи;
--    направете ги четливи и разбираеми;
--    използвайте картончета вместо листа;
--    номерирайте ги.
       
      НЕ!
--    не се правете че не използвате бележки.        
--    не  четете от записките си.
--    не  губете визуалния контакт с аудиторията.

И най - важното:
ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ, САМООБЛАДАНИЕ И УВЕРЕНОСТ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар