сряда, 2 май 2012 г.

Ефективното представяне - част 3

ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА

      Кои са визуалните средства?
      Думи, рисунки или схеми върху:
--    флипчарт;
--    фолио за шрайбпроектор или мултимедия;
--    транспаранти;
--    плакати;
--    писмени материали.

      Защо да използваме визуални средства?
--    Прекъсват потока от думи;
--    Загатва структурата (чрез заглавията);
--    Фокусират вниманието върху основните теми;
--    Позволяват на аудиторията да “види” това, което обличате в думи;
--    Предава цифрови/географски данни;
--    Прави абстрактните идеи по конкретни.

      Какво трябва да помните при използването на визуалните средства:
--    Планирайте употребата им - като допълнение към това, което казвате;
--    Не ги използвайте като «патерици»;
--    Не ги използвайте само заради идеята;
--    Не ги усложнявайте—не включвайте прекалено много информация;
--    Ограничете броя на визуалните средства и не използвайте много различни видове;
--    Ако използвате шрайбпроектор, мултимедия и др. убедете се, че можете да използвате техниката преди началото на представянето и проверете дали работи;
--    Неправилното използване на визуалните средства ще обърка аудиторията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар