четвъртък, 19 април 2012 г.

Ефективното представяне - част 1


  

           ПОДГОТОВКА И ЦЕЛИ 

                         Задайте си въпросите:

                         ·         Какво искам да постигна?
                         ·         Какво искам да разбере аудиторията?

                         ·         Какви резултати очаквам, след
                                    като аудиторията разбере  това,      
което целя:
                      -   придобиване на знания;
                                                                                   -   промяна в отношението им;
                                                                                   -    предприемане на действия;
                                                                                   -   вземане на решение.     
                        
·         Каква информация или идеи трябва да получи аудиторията, за да постигна желаните резултати?
·         Трябва ли да предоставя цялата информация или идеи, или е възможно част от нея да се поднесе като отговор на въпроси, групови дискусии и др.?

ОЧАКВАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ НА АУДИТОРИЯТА

·         Численост на аудиторията?
·         Защо са дошли?
·         Искат ли да бъдат тук?
·         Каква е тяхната роля?
·         Какво знаят предварително?
·         Ще се проявят ли пристрастия?
·         Колко бързо могат да възприемат фактите и друга информация?
·         Какви са очакванията им за продължителността на презентацията?

·         Ще очакват ли да използвате флипчарт, шрайбпроектор или други визуални средства?
·         Очакват ли да им изнесете лекция или са настроени за по-интерактивен подход?
·         Как очаквате да реагират на поднесената от вас информация и как ще ви помогне това за постигане на крайния резултат?

Няма коментари:

Публикуване на коментар