събота, 28 април 2012 г.

Ефективното представяне - част 2

ПЛАНИРАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

Въведение
      ·         Какво ще кажа и защо?

      ·         Началото на всяко представяне трябва:
-                 -            да спечели вниманието на аудиторията;
            -          да служи за въведение;
-          да изложи темата и какво следва;
-          да помогне на говорителя да влезе в  желаната от него/нея роля;
-          да предизвика доверие в опита и знанията на говорителя;
-          да постави начало на процеса на изграждане на доверие;
-          да предизвика у аудиторията желание да слуша;
-          да накара аудиторията да започне да разбира и да очаква с нетърпение
     това, което предстои;
-          да насърчи преодоляването на предразсъдъците у аудиторията;
-          да започне да задоволява очакванията.

·         Представяне на информацията:
-          Групирайте взаимно свързани факти и идеи;
-          Следвайте логическата последователност;
-          Проверявайте дали ви разбират.

·         Съществуват няколко начина на структуриране:
-          логическа последователност;
-          пространствена последователност - подредено в пространството, а не във времето;
-          тематична - темите по ред;
-          проблем/решение;
-          причина/ефект.

·         Ако се опитвате да убедите хората в нещо (а не просто да изложите фактите):
-          изложете твърдението си;
-          бъдете подготвени за възражения;
-          докажете каузата си;
-          покажете практическите доказателства;
-          повторете твърдението си.

·         Интерпретация и допълнителна информация по това, което представяте

·         Заключение:
-          Обобщете;
-          Задавайте въпроси;
-          Подчертайте важното за вас;
-          Положително заключение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар