събота, 15 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 1

 

Поставяне на поръчка

     Поръчката може да дойде от различни източници – от ръководството на самата образователна институция, от финансираща институция, посредник, краен потребител и др. Важно е да договорите поръчката и да разработите критерии за оценка както на потребностите, така и на крейния резултата /Запознайте се с материала за мониторинг и оценка /.

Договаряне

      Този процес включва определяне на целите, задачите, формата, участниците, цената, материали, храна и нощувка на участниците /ако заявката е обучението да се проведе извън града/, зали, техническо оборудване и др. Договарянето се провежда в един, два или поредица от разговори, докато се уточнят всички елементи. /При различните типове може да се изброят и конкретните елементи/.

Определяне на потребността
     Индивидуални интервюта. Контактите се осъществяват с участниците или техните ръководители. Информацията цели да се осведомите за  настоящите проблеми, трудности, слабости и възможни очаквани /бъдещи/ потребности.
Групови интервюта. Малки групи от по 4 до 10 участника могат да бъдат интервюирани групово с цел да се запознаете с техните проблеми. Този метод спестява време за взаимодействието в групата, което може да доведе до споделянето и запознаването с допълнителни данни и информация. Същиге не могат да бъдат получени при индивидуалният подход. А също така като се запознаете с участниците в групата преди да е започнала програмата, Вие можете да започнете да ги опознавате, а групата за започне да изгражда своята собствена идентичност.
Проучвателни процедури. Когато в курса са включени голям брой участници, данните могат да бъдат събрани чрез различни форми на проучване или чрез въпросници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар