четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 2

  Екип

             Екипът, които ще проведе обучението трябва да разпредели задачите и отговорностите, дизайна и разпределението на функциите, заплащането. Неотменима част е и подготовката на материалите, написването на отчетите. Това е гаранция за успешното провеждане на тренинга или друга форма за обучение. Обсъжданията на екипа преди всяко обучение, а след приключване за деня – анализ на работата.          

Приспособяване в процеса на работа
Това е допълнителен и необходим аспект  при определянето на потребностите и правене на промени с практична цел по време на  програмата. За това, може би е желателно да отделяте последния половин час от всеки ден, за да се срещате с участниците в програмата и да разберете дали тя отговаря и до каква степен на потребностите им или дали не са възникнали нови потребности в резултат на обучението. Разбира се, не всички потребности могат да доведет до изменение в програмата. Но поне до известна степен те могат да я променят, тъй като новопостъпилата информация от участниците трябва да се вземе под внимание и да се направят някои проеобразувания в програмата.

            Екипът интерпретира и данните, събрани от подготвителната работа. Те могат да бъдат доуточнени с по широк кръг специалисти или супервайзерите, които спонсорират обучението. Така бихте избегнали например ниската посещаемост или активност на участнците, поради разминаване на очакванията им и целите на обучението.

            Материали за участниците
Индивидуалните материали за участниците трябва да са подготвени и предадени на обучителите поне три дни по рано и да са налице в началото на майсторския клас.

Предварителната работа:
практически насоки
·         Дайте писмено обяснение на причината за даването и. Запомнете, че участниците, особено заетите, може да се възпротивят на идеята да изпълняват задачи извън ситуациите, които създавате по време на майсторския клас. Всъщност, някои участници могат дори да откажат да посещават програмата от уроци в майсторските класове. Нека това да не ви тревожи.
·         При възможност се срещнете с част от поканените ли желаещи да участват в групата, за да им обясните задачата, поставена за предварителна работа.
  * Задайте задачите кратко и ясно.
·                  Дайте ясни инструкции /писмено;
·                  На практика улеснете изпълнението на заданието като раздадете опростени формуляри или листове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар