сряда, 26 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 3

Идентифициране на  работните проблеми, свързани с тренинга.
            Тук можете да съберете  работни материали или други данни, които да бъдат използвани в програмата за обучение, съобразно идентифицираните проблеми. Например: За “урок” по планиране можете да поискате участниците да подготвят примерен план или определен управленски проблем; При “урок” за работа със средствата за масова информация - статии във вестници или списания, снимки, реклами и др. При провеждане на обученията участниците да подготвят и изпратят резюмета по обсъжданата тема, да се запознаят със статистически данни и др.
Предварителна работа не се препоръчва ако:
·                 Групата от участници е изключително заета и  няма достатъчно време участниците да наберат необходимите им материали за завършването на поставените задачи;
·                 Не сте предвидели достатъчно време за набиране на материалите ;
·                 Групата не притежава определено образователно ниво, което ще затрудни изпълнението на изискванията на предварителната работа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар