сряда, 5 октомври 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 4


Обикновено ние смятаме, че анализирането или даването на обратна връзка/информация се прави след края на обучението. Но както Савасайлъм Тагарян предлага, този подход наистина може да ни бъде от помощ, ако по време на курса обратната информация се дава и на следните места: 
                                                
- Преди да започне изпълнението на дейността, свързана с някакво прижевяване, помолете участниците да се върнат назад във времето и да помислят върху преживяванията си и кои от тях са останали трайно в паметта им / т.е. кои са значими за тях/. Това дава възможност за относително самопознание, като се използва за основа ранно придобития опит:
                                                          
- По време на самото изпълнение. Ако дадената дейност е твърде продължителна е добре да осигурите някаква “опорна точка”, за да се изясни добре какво става.
           
- Даване на обратна информация поради спешност. Ако обстановката е твърде напрегната поради една или друга причина, спрете. Това може да се дължи на неправилно изтълкувани инструкции, отделните малки групи /ако има разбира се такава/ да са неприятелски настроени една към друга, хората да се чувстват некомфортно по време на самата дейност и т.н. Чрез въвеждането на обратна информация в този случай, могат да се изяснят причините за трудностите или напрежението, след което нещата отново де приемат нормалния си вид.
                       
- Отменяне. Понякога може да бъде по-добре да се отстрани традиционното даване на обратна информация /всеки дава и получава такава/. Това може да стане в случай, че хората имат нужда да се “поохладят”, да направят кратка почивка, да обядват. В този смисъл, последно направеният анализ, също може да изиграе ефективно своята роля. В някои случаи дори е препоръчитлно даването на обратна информация да бъде оставено за следващия ден, като по този начин участниците биха имали значително по-безпристрастен поглед върху  дейностите от предишния ден.    

И накрая. Ако Вие не се стремите да придавате тържественост на процеса или да формализирате даването на обратна информация, участниците ще извършват тези дейности по свой собствен, оригинален начин. И разбира се твърде вероятно е това да бъде направено от тях така, както Вие като обучител най-малко сте очаквали.

Няма коментари:

Публикуване на коментар