понеделник, 8 август 2011 г.

Треньорът - теория и практика - част 1

С тази публикация поставяме началото на поредица материали, които са резултат от практиката и опита на треньорите на Център "Образование за демокрация".  Желанието ни е да поставим началото на дискусия за противоречивия характер на работата на треньора - човекът посветил живота си за личностното и професионално развитие на хората и собственото си усъвършенстване. Професионалистът, който в своята работа постоянно влиза в различни роли и се изправя пред специфични дилеми, които бързо трябва да решава.
Убедени сме, че подобна дискусия би била от полза за всички нас.

Типове поведение, на които да обръщаме внимание и за които да сме нащрек:

І. Кооперативно поведение. Поведение на сътрудничество: Тип поведение, съсредоточено върху личните взаимоотношения на членовете от групата спомагащо за добра работна атмосфера:

1.    Подкрепящ: Създава такава атмосфера на работа, при която членовете на групата се поддържат един друг. Улеснява работа им, като те с готовност се включват в изпълнението на поставената задача.

2.    Привеждащ в съгласие: Той е посредник между членовете на групата и различните им гледни точки. Понякога за да разведри обстановката разказва виц или забавна случка.

3.    Наблюдаващ: Обръща внимание на тези членове на групата, които не вземат участие в дискусията. Пита ги дали имат някакви идеи и предложения по разисквания въпрос. Насърчава ги да говорят. Ангажира ги в разговора.

4.    Стимулиращ. Поощряващ: Уважава, приема  и адмирира идеите на останалите. Той е дружелюбен, сърдечен и отзивчив. Отнася се отговорно към останалите членове на групата. Показва заинтересованост като прави коментари по време на разговора.  С поведението си показва солидарност към мненията на останалите в групата.

5.    Правещ компромиси: Признава грешките си. Видоизменя своите идеи в интерес на груповата сплотеност  или решаването на поставената задача.


Няма коментари:

Публикуване на коментар