понеделник, 22 август 2011 г.

Съвременни университетски ценностиОще от 70-те години на миналия век трайна глобална тенденция в образованието в т.ч. и в университетското, става образованието, ориентирано към “Негово Величество Студента”. Това означава създаване на всички условия и улеснения, които гарантират ефективното обучение и учене на студентите.

Съвременните университетски ценности включват:
 1. Учене, развитие и усъвършенстване;
 2. Интерес към изследователската дейност (в която като равностойни партньори на преподавателите участват и студентите), търсене на научната истина, самокритичност, стремеж към усъвършенстване и самоусъвършенстване;
 3. Свобода на мненията и зачитане на различията в рамките на “цялото”;
 4. Самостоятелност и свобода на личността;
 5. Рационално поведение по отношение на икономическите проблеми;
 6. Мирно съвместно съществуване и свобода на сдружаването;
 7. Свобода и демокрация;
 8. Зачитане на правата на човека;
 9. Приоритет на правните и етничните норми;
 10. Приемане на равнопоставеност на различните вероизповедания;
 11. Недискриминация под каквато и да е форма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар