четвъртък, 11 август 2011 г.

Треньорът - теория и практика - част 4

                                                                         
Функции
и роля на треньора
за изграждане
на взаимодействия
между участниците в групата

Роли на треньора:
Функции на треньора по ролите, в които попада:
1.Насърчаващ участието
Кара всеки един от групата да участва активно, да изразява съгласие и ентусиазъм към различните идеи, да бъде приветлив и лоялен към членовете на групата.

2. Хармонизатор
Убеждава членовете на групата конструктивно да анализират появилите се различия в мненията. Подтиква ги да търсят сходни елементи при конфликтни ситуации и да се опитват да ги разрешават.

3.Намаляващ напрежението.
Смекчава натрупаното напрежение и увеличава хумористичния елемент, като разказва вицове, весели и ободряващи истории.

4.Улесняващ  общуването
Показва добри комуникативни умения и иска да е сигурен, че всеки един от групата е разбрал какво са казали останалите.

5.Оценяващ емоционалния климат
Интересува се от това как се чувстват членовете на групата по време на работа.

6.Наблюдател на процеса
Наблюдава процесите на работа и използва своите констатации,  за да помогне за ефективността на групата.

7.Навигатор
Изразява целите на групата, за да им покаже правилната посока на действие и за да установи нормите и процедурите, по които групата се ръководи.

8. Активен слушател
Изслушва внимателно всеки член на групата, размишлява върху изразени чувства, възприема чуждите идеи.

9. Изграждащ доверие
Държи на почтеността  и поддържа открити отношения с останалите членове на групата, подтиква ги да поемат смело рискове, насърчава  индивидуалността.

10. Междуличностен посредник
Стимулира отворена дискусия между членовете на групата по даден проблем, за да се разреши възникналия проблем и да се насърчи сплотеността между членовете.
Няма коментари:

Публикуване на коментар