петък, 30 септември 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 3

Ето  няколко подходящи въпроса, които можете да зададете по време на анализиране:

    ·      Каква е целта ? 
    ·      Как можем да се справяме с целите ?
    ·      Какво научихме от тази дейност?
    ·      Какво научихме за учебните цели?
    ·      Какво научихме за груповите процеси?
    ·      Какво научихме за  другите хора?
·      Какво научихме добре?
·      Какво може да подобрим ?
·      Кое от наученото можем да приложим в нашата професионална работа?
·      Доколко наученото от нас е в съчетание със средата, която ни заобикаля?
·      Какви са разликите, между това, което сме научили и заобикалящата ни среда?
·      В резултат на това, какви промени бихте предложили?
·      Какъв е Вашият план за действие /специфични стъпки, цели, времева рамка, социална подкрепа, социална оценка, план за оценка и пр./?
·      Има ли нещо, над което смятате, че трябва да поработим още и ако отговорът Ви е “да” - как?
·      Има ли нещо според Вас, над което останалите да работят и ако отговорът Ви е “да” - как?
·      Защо направихме всичко това? /това, което направихме/.
·      Защо ни се струва, че нещата вървят в желаната от нас посока?

Няма коментари:

Публикуване на коментар