понеделник, 5 септември 2011 г.

Техники - инструменти - за преподаване - част 1

Техниките (инструментите) на преподаване са комплекс и отворена система от взаимно свързана определени действия, операции, процедури и символизации за ефективно осъществяване на преподаването в обучението. Техниките на преподаване могат да съществуват отделно, но в реалната практика често са включени в целостта на методите на обучение.

Действията в преподаването са вътрешни или явни (очевидни), директни или интерактивни емпирични, логико-математически и когнитивни събития (манипулации), извършвани от учителя върху учебното съдържание, с функционална и прагматична стойност за постигане на целите и замисъла на обучението.

Операциите в преподаването са външни обективирани аспекти и компоненти на действията.

Процедурите в преподаването са конкретни и отделни манипулации и постъпки, включени в действието или в определени методи.

Символизацията в преподаването е използване на действие със знаци, които заместват нещо, означават нещо или указват на нещо.

Няма коментари:

Публикуване на коментар