неделя, 4 септември 2011 г.

Функции на преподаването - част 4През 70-те години на миналия век френските педагози Г. де Ландшир и Де Фландер правят опит за таксономизиране (подреждане) на някои аспекти (функции) на преподаването.
Таксономии на функциите на преподаването на Г. де Ландшир:
А)    Организационни функции;
Б)     Функции на постановка на проблеми и задачи;
В)    Функции на развитие;
Г)     Функции на индивидуализация;
Д)    Функции на положително оценяване;
Е)     Функции на негативно оценяване;
Ж)   Функции на концентрирано използване на техника и материали;
З)      Функции на положителна емоционално подкрепа;
И)    Функции на отрицателна емоционална подкрепа.

           Таксономии по категоризиране на взаимодействието с учениците по Де Фландер:
А)    Приема чувства и емоции;
Б)     Поощрява и окуражава;
В)    Приема и използва идеи на обучаващите се;
Г)     Поставя въпроси;
Д)    Прави изложения под различна форма;
Е)     Дава упътвания;
Ж)   Критикува или осъжда авторитетите;
З)      Дава възможност за предизвикване на контакти с учениците;
И)    Осигурява на обучаващите се да действат по собствена инициатива.

За реализацията на горните функции е необходимо формирането и развитието на редица професионални умения на преподавателят, по важни от които са:
-          аналитични умения
-          прогностични умения;
-          проективни умения;
-          рефлексивни умения;
-          организационни умения;
-          мобилизационни умения;
-          комуникативни умения;
-          умения за общуване и установяване на обратна връзка (Мижериков, В., М. Н. Ермоленко, 2002).

Няма коментари:

Публикуване на коментар