вторник, 20 септември 2011 г.

Основни особености при съставянето на програма за учене на базата на придобит опит - част 2                        Като продължение от предходната част от описанието за съставяне на програма за учене на базата на придобит опит ви представяме и някои допълнения, които също трябва да се имат предвид.
            Ето няколко неща, които можете да правите:

- Установете с какво ще работите /хора, норми, очаквания, помощни средства/.    

- Изследвайте кои елементи от Вашата програма са /не са подходящи за разискване с участниците. Най-общо някакви промени, свързани с програмата на тренинга могат да се правят, само в случай, че всички членове на групата са стигнали до  това становище чрез консенсус. Отделни личностни възгледи не би трябвало да влияят на това кое всъщност е важно и какво точно трябва да се прави.                                                
-  Поставете ясно формулирани цели.    
                                                           
- Имайте готовност да реагирате адекватно в непредвидени ситуации /Помнете, че Законът на Мърфи все още е в сила/.     
                                               
- Поддържайте и подкрепяйте както цялата група, така и отделните й членове - хората изпитват нужда да поговорят с някого за това какво става или какво ги тревожи.

- Сформирайте своеобразна “домашна база” /Хората имат нужда от специфично пространство, където да се върнат и да поговорят с някого за това какво са научили/.

- Подчертавайте приложението навсякъде /Смехът и игрите са чудесно, но само като материал, от който дирекно може да се учи и то от вече “преминала” ситуация/.   
- Дайте Вашият план на някой колега - ако не можете да издържите този изпит, значи имате проблем.
                                                                                               
- Осигурете обща “пътна карта” - т.е. обяснете на хората какво е съдържанието на всяка тема, независимо от това дали те са 4 или 40.
                                   
- Планирайте собственото си участие /Всъщност най-добрият обучител е този, който е приеман от участниците като член на групата. Този феномен може да стане реалност, ако той демонстрира чрез поведението си, че заедно с останалите е дошъл също да се учи/.                                             
                                   

Няма коментари:

Публикуване на коментар