петък, 16 септември 2011 г.

Основни особености при съставянето на програма за учене на базата на придобит опит

В добавка към разбирането, усвояването и използването на основните особености при съставяне на програма, базирана на придобит опит, обучителят може също да използва редица умствени процеси при съставянето на конкретната програма.
Ето и десетте принципа:

·      Заангажираност. Тъй като целият учебен процес се базира на опита и практиката, следва, че участниците трябва пряко да бъдат заети и заангажирани през цялото време.

·      Последователност. Въведете между предхождащите и следващите дейности няколко помощни, за да се осигури последователност и непрекъснатост на процеса.

·      Удовлетвореност. Нека всички дейности, които ще намерят място в програмата, бъдат свързани с работната среда. Участниците очакват дейности, които са практични, реалистични, правдоподобни и т.н.

·      Методичност. Не предоставяте и не генерирайте повече факти и информация, отколкото групата е в състояние да възприеме и анализира. Запомнете, че големият проблем в това отношение произтича от факта, че нещата само се споменават ей така, между другото. Така че планирайте много грижливо времето, което ще отделите за дискусии и обсъждания.

·      Динамичност и бързина. Процесът трябва да е дотолкова динамичен, доколкото да бъде осезаем за участниците, да не ги преуморява излишно и да разполагат с достатъмно време да асимилират предоставената им информация. /Това се отнася най-вече за следобедните и вечерните събирания./ Твърде бързото преминаване от един елемент към друг излага на опастност от провал цялата програма.

·      Цели. Много е важно изясняването за участниците целта /целите/, които се преследват с реализирането на всеки един елемент.

·      Доброволност и безвъзмездност. Тъй като този тип обучение е предназначен за развиване на самонаблюдението, той неизбежно изисква разкриването на някои чувства, мнения, становища, ценности, възприятия и др., а също така даването и получаването на обратна информация. Така че участието в подобни “разкривания” и процеси става на доброволни начала. Усърдието и старанието на обучителя да “подпомогне” или улесни тези лични разкрития, не трябва да нарушава този принцип.

·      Норми /или очаквания/. Въпреки че задачата на треньора е да стимулира сензитивността, участието, експериментирането, “отварянето”, понякога нещата могат да бъдат оставени така, както определят самите участници.

·      Факти. Фактологическият материал винаги е полезен и намира приложение. Всъщност, информация от такъв тип, може да бъде предоставена и в по-големи количества, отколкото участниците са в състояние да асимилират. Така че ние не се нуждаем от много допълнителни улеснения и приспособления, за да възпроизведем достатъчно количество фактологичен материал.

·      Приспособяемост. Бъдете подготвени да промените нещата из основи, ако самата програма го изисква /или се развива с много бързи темпове/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар