понеделник, 12 септември 2011 г.

Учене въз основа на придобит опит

Когато по време на обучение осигурите възможността на участниците да преживеят учебния процес, за разлика от това само той да им бъде преподаван в устна или писмена форма, това се нарича учене въз основа на придобит опит. Полезни синоними на този термин са: “учене чрез откритие”, “учене, базирано на опит”, “учене чрез действие”, “учене по интерактивен метод”.

Ние можем да разберем този метод на учене, ако се вгледаме в поведението на учащите се възрастни хора - нещата, от които те не се нуждаят или не искат и които лесно могат да бъдат премахнати:                                                                                            
            - седене и слушане /едностранен тип комуникация/;
            - водене на бележки;
            - формалностите;                                                                                                   
- изолацията от връстници /те искат взаимодействие и контакти/;                
- свръхтеоретичност            ;                                                                                            
- домашна работа /само в случаите, когато определена материя не може да бъде структурирана и заучена по друг начин/;                                                                
- вечерни събирания /освен ако няма сериозна причина те да се провеждат/;          
- голямо количество материал, който трябва да бъде прочетен;                     
- да бъдат надприказвани;                                                                                    
- машинки и различни други малки приспособления.
            Казано накратко те искат да придобият практически опит за своето развитие, а не опит в „класната стая”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар